Menu

Tessco Logomark

Hardware kit SFG23 Large Leg

  • TESSCO SKU: 266606
  • QTY/UOM: 1 EACH
  • UPC: 646444513913
  • MFG PART #: SFG23LHK

COMMSCOPE Hardware kit SFG23 Large Leg

Technical Specs

  • Manufacturer
    CommScope
  • Qty/ Uom
    1 Each