text.skipToContent text.skipToNavigation
SAF North America LLC
Antenna,Andrew 6GHz WB 1.2m V/Hpol solid parabolic
NCNR
TESSCO SKU: 203312
UPC: 203312
QTY/UOM: 1/each
MFG PART #: C06A12N10908

Antenna,Andrew 6GHz WB 1.2m V/Hpol solid parabolic